หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคารเรียนแบบสามัญ 004 จำนวน 1 หลัง และ ห้องส้วมชาย 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง)
โดย : admin
อ่าน : 1854
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคารเรียนแบบสามัญ 004 จำนวน 1 หลัง และ ห้องส้วมชาย 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง)